Cevaplanmış Sorular
 • 22 Haziran 2018
  Soru :
  Gölgem
  İyı akşamlar hocam annemin yaşı 40dır. Sol memede saat 2 hizasında meme başına 2.5 mesafede 29x17.5x25 mm boyutlarinda mamografide gruplaşan pleomorfik kalsifkasyonlar içeren BI-RADS 5 gorünüm özelliklerinde kitle izlenmiştir. Aksiller patolojik lenf nodu : Sol aksillada sınırda kortikal kalınlaşma gösteren en büyüğü 2cm çapında multiple lenf nodları dikkati çekmektedir. 1cm çapındaki lenf nodunda 4mm yi aşan fokal asimetrik kortikal kalınlaşma mevcuttur.
  24 Haziran 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik (Radyoloji)
  Raporda annenize hemen biyopsi yapılmasının uygun olduğu bir durum tarif edilmiş.
  Geçikmeden güven ilişkinizin kurulduğu bir meme radyoloğuna baş vurunuz. O size gerekli biopsiyi yapıp yol haritanızı çıkaracaktır.
  Geçmiş olsun.