Cevaplanmış Sorular
 • 28 Haziran 2018
  Soru :
  Oğuz
  Merhaba hocam. Annem meme mrg çekildi. Rapor sonucu aşağıdaki gibidir. Yorum yapmanızı rica ederim. Sağda nipple cilt-cilt altı yağlı plankar tabiidir. **Solda nipple minimal retraktedir. Kistik yada solid intraparankimal yer kaplayan kitle lezyon MR inceleme sınırları dahilinde saptanmamıştır. Kontrastlı kesitlerde patalojik sinyal artımı veya kitle konturu çizen patalojik komtrast tutulumu izlenmedi. ** şiddetli aile anamnezi bulunun hastada Haziran 2018 tarihli mammografi tetkikinde sol meme retroareolar lokliazsyonda düşük dansiteli belirgin pleomorfizim göstermeyen 2 cm boyunca devamlılık gösteren lineer yerleşimli mikrokalsifikasyonlar tanımlanmış olup 6 ay sonra tek poz sol CC grafi ile takip önerilir. Toraks ön duvar oluşumları doğaldır. Her iki aksiller fossada benign reaktif lenf nodları izlendi. BI-RADS III şiddetli aile anamnezi bulunun hastada Haziran 2018 tarihli mammografi tetkikinde sol meme retroareolar lokliazsyonda düşük dansiteli belirgin pleomorfizim göstermeyen 2 cm boyunca devamlılık gösteren lineer yerleşimli mikrokalsifikasyonlar tanımlanmış olup güncel MR bulgusu mevcut değildir. Düşük gradeli DCIS ekarte edilememiş olup 6 ay sonra tek poz sol CC grafi ile takip önerilir.
  01 Temmuz 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik (Radyoloji)
  DCİS meme kanserinin erken tohum halinin adıdır. Mikrokalsifikasyonlar bazı durumlarda DCİS nin belirteci olabilirler. Bu durumda şartlar uygunsa vakum biyopsi de yapılabilir. 
  Tetkiklerinizi kendi gözümüzle görmeden net bir şey söylemek doğru değil. 
  Meme radyolojisi konusunda uzmanlaşmış bir radyoloğa elinizdeki tüm tetkikler ile birlikte ikinci görüş için baş vurabilirsiniz.
  Kontrollarınızı ihmal etmeyiniz. 
  Geçmiş olsun.