Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı olarak çoğalmaları ve vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine kişi hayatını tehdit etmesine meme kanseri denir.
Radiologicafacebookistanbul onkoloji hastanesi
Son Cevaplanan Soru :
Sol meme orta yan dış kadranda saat 3 hizasında 7.5 mm boyutunda düzgün lobüle konturlu septalı kistik karakterde lezyon (komplike kist?) izlenmiştir. Ayrıca her iki meme santraline yakın dağınık yerleşimli en büyüğü 3.5 mm çapında milimetrik çaplı fokal duktal ektaziler izlenmiştir. Sağ meme orta üst kadranda saat 12 hizasında fuziform ,benzer karakterde 3x8 mm boyutlarında kistik lezyon ( fokal duktal ektazi?) izlenmiştir. Sol aksiller bölgelerde patolojik boyut ve özellikte lenf nodülü saptanmadı. Sağ aksilla santralinde uzun boyutu 1 cm boyutunda kronik reaksiyonel LAP izlenmiştir. Hocam önemli bir Durummu ne yapmalıyım