Kemoprevensiyon


 Yeni ASCO (American Society of Clinical Oncology-Ameikan Klinik Onkoloji Derneği) prensipleri yüksek riskli menapoz sonrası kadınlarda riski azaltmak için Aromasin öneriyor.

ASCO doktorlara kanser tedavisinde güvenilir araştırmalar ve deneyimler ışığında öneriler sunan bir kuruluştur. ASCO henüz meme kanseri tanısı almamış ancak yüksek riskli hastalarda hormon tedavisi konusunda yeni prensipler ortaya koydu. Meme kanseri riski yüksek menapoz sonrası kadınlarda Aromasin (kimyasal ismi: exemestane)  kullanımı ile risk düşürülmesi öneriliyor. Aromasin kullanımı ilk kez bu şekilde öneriliyor. Bu yeni önerinin yer aldığı prensipler 8 Temmuz 2013 te Journal of Clinical Oncology isimli bilimsel dergide yayınlandı.Bkz. "Link Use of Pharmacologic Interventions for Breast Cancer Risk Reduction: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline."(PDF)
 
Aromasin vücutta östrojen üretimini engelleyerek etki etmekte; bu şekilde hormon reseptörü pozitif olan hücrelerin uyarılmasını sağlayacak östrojen miktarı sınırlanıyor.
 
2009’da yayınlanan ASCO prensiplerinde doktorların yüksek riskli hastalarda sadece menapoz sonrasında Evista’yı (kimyasal ismi: raloxifene) menapoz öncesi veya sonrasında ise tamokasifen’i risk azaltmak için öneriyorlardı. Her iki ilaçta meme kanserini önlemede Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin  (U.S. Food and Drug Administration (FDA)) onayına sahiptir.
 
Evista ve modülatörü ilaç c">tamoksifen SERM (Seçici östrojen resptör modülatörü) olarak bilinmektedir. SERM’ler östrojenin aktivitesini adındaki seçici kelimesinden de anlaşılacağı gibi belli hücrelerde azaltır.  Buna karşılık SERM’ler kemiklerde östrojen etkisi arttırarak kemikleri güçlendirir. Meme’de ise östrojen reseptörlerinin östrojen ile etkileşmesini engelleyerek hücre büyümesini azaltır.
 
Aromasin ‘in Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi onayı yoktur. ASCO uzmanları yapılan araştırmalara dayanarak yüksek riskli kadınlarda menapoz sonrasında Aromasin’i önermektedir. Yapılan araştırmalar menapoz sonrasında Aromasin kullanan yüksek riskli kadınlarda % 65 daha az oranda kanser görüldüğünü göstermektedir.
 
Tamokifen, Evista, ve Aromasin hap şeklinde alınana ilaçlardır. ,
ASCO uzmanları yeni prensipleri Haziran 2007 ve Temmuz 2012 arasında yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi sonucunda oluşturdu. Önemli satırbaşları şöyle:
 • Tamokifen ( 5 yıl boyuınca günde 20 mg) östrojen reseptörü pozitif yüksek riskli kadınlarda menapoz öncesi ve sonrasında (35 yaş üstü) riski azaltmak için bir alternatif olarak düşünülebilir. Pıhtılaşma, felç, kalp krizi hikayesinde modülatörü ilaç c">tamoksifen önerilmemektedir. Hamile ve hamilelik riski olan kadınlar ile emziren kadınlarda modülatörü ilaç c">tamoksifen önerilmemektedir. Hormon tedavisi (hormone replacement therapy -HRT) alan kadınlar da modülatörü ilaç c">tamoksifen kullanmamalıdır.

 • Evista (5 yıl boyuınca günde 60 mg) östrojen reseptörü pozitif yüksek riskli kadınlarda menapoz sonrasında (35 yaş üstü) riski azaltmak için bir alternatif olarak düşünülebilir. Menapoz öncesinde kullanılmamalıdır. Pıhtılaşma, felç, kalp krizi hikayesinde modülatörü ilacın piyasa ismi">evista önerilmemektedir.

 • Aromasin (5 yıl boyuınca günde 25 mg) östrojen reseptörü pozitif yüksek riskli kadınlarda menapoz sonrasında (35 yaş üstü) riski azaltmak için modülatörü ilaç c">tamoksifen veya Evistaya bir alternatif olarak düşünülebilir. Menapoz öncesinde kullanılmamalıdır.

 • Tamokifen, Evista, ve Aromasin hormon reseptörleri negatif kişilerde meme kanseri riskini azaltmaz.

 • Tamokifen, Evista, ve Aromasin yan etki yapabilir. Bazı yan etkiler ciddi olabilir . Sıcak basması ve gece terlemesi sık yan etkilerdir. Aromasin ile daha az olur ancak aromasin  eklem ağrısı daha çok yapar ve kemikleri daha çok zayıflatır.  Nadiren her üç ilaçta ciddi pıhtılaşmaya neden olabilir ancak bu etki de Aromasin ile daha azdır.

 • Eğer ortalama riskin üzerinde meme kanseri riskiniz varsa riskinizi olabildiğince düşük tutmaya çalışmak mantıklıdır. Bunun için aşağıdakileri içeren yaşam şekli fayda sağlayacaktır.

 • Olabildiğince çok egzersiz yapmak

 • Alkol kullanmamak / azaltmak

 • Işlenmiş ve şekeri bol gıda tüketimini azaltmak

 • Sağlıklı beslenmek

 • Sigara içmemek
Doktorunuzla ilaç alma konusunda seçenekleriniz bunların fayda ve zararlarını konuşabilirsiniz. Eğer tamoxifen veya Evista alıyorsanız ve yan etkiler konusunda sıkıntı yaşıyorsanız Aromasin’in sizin için bir alternatif olup alamayacağını doktorunuza danışabilirsiniz .
Kaynak:
Breastcancer.org
Kayıt Tarihi: 29.08.2013
Güncelleme Tarihi: 08.08.2014
Radilogica