Risk Azaltıcı Cerrahi Nedir?


RİSK AZALTICI CERRAHİ NEDİR?
BRCA1 ve BRCA2 gibi gen mutasyonları kadınların ileri yaşlarında ciddi oranda meme kanseri ve ek olarak başka kanserlerin de (başta yumurtalık kanseri olmak üzere) gelişmesine yol açabilmektedir. BRCA1 mutasyonu olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riski % 44-70, BRCA2 mutasyonu olanlarda  ise %31-56 gibidir.
Durum böyle olunca, doğal olarak bu riskten kaçınmanın yolları aranmakta ve bu noktada
1.    Yakın takip
2.    Hormon tedavileri ile takip ve
3.    İki taraflı önleyici mastektomi (her iki memenin ortada henüz kanser tanısı yokken alınması-Bilateral proflaktik mastektomi-risk azaltıcı cerrahi)
tedavileri gündeme gelmektedir. Bu yöntemler içinde en etkilisi risk azaltıcı cerrahi uygulanmasıdır.
Risk azaltıcı cerrahi dendiği zaman uygulanan cerrahi,  dış görünüşte bir değişikliğe yol açmayan, memenin cildinin korunup içinin boşaltıldığı ve yerine silikon veya kendi vücudundan dokuların konduğu “Bilateral Proflaktik Subkutan Mastektomi (BPSM)” ameliyatıdır. Bu ameliyat  son olarak ünlü Amerikalı artist Angelina Jolie’de uygulanmıştır. Yani kadında kanser gelişmeden önleyici bir ameliyat yapılması söz konusudur.
Risk azaltıcı cerrahi kimlere uygulanabilir?
1.    BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu olanlar.
2.    Ailede kuvvetli meme kanseri öyküsü olanlar (en yakınlardan çok sayıda kişide bu hastalığın olması).
3.    Meme biyopsisinde lobüler karsinoma insitu (LCIS) veya atipik duktal hiperplazi (ADH) tanısı olanlar (bu hastalarda kesin endikasyon yoktur, ancak böyle bir ameliyat duruma göre düşünülebilir, tartışılabilir-opsiyonel).
4.    Daha önceden bir memesinden kanser tedavisi görmüş olanlar (bu kişilerde aynı meme veya diğer memede kanserin tekrar etme riski diğer kadınlara göre daha fazla olduğu için-opsiyonel).
Kayıt Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 08.08.2014
İstanbul Onkoloji HastanesiRadiologica görüntüleme bina görsel