Meme Koruyucu Cerrahi

MEME KANSERİNDE “MEME KORUYUCU CERRAHİ”  HANGİ DURUMLARDA ÖNERİLMEKTEDİR ?

Günümüzde meme kanseri tanısı alan kadınlarda, hastalığın evresi uygunsa artık eskisi gibi memenin tamamı alınmamaktadır. Yani sonuç olarak, gerek hastalığın tekrar etmesi  ve gerekse de yaşam beklentisi bakımından meme koruyucu cerrahiye radyoterapi eklenerek mastektomi ile aynı sonuçların alındığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu da, kadınların ameliyat sonrası  “ hayat kalitesi”ni yükseltmektedir.
Meme kanserinde hangi durumlarda meme koruyucu cerrahi uygulanabilmektedir?  
1.    Erken evrede hasta
2.    Kısmen ilerlemiş, ancak ameliyat öncesi uygulanan kemoterapi ile tümörü küçültülebilen hasta

Meme koruyucu cerrahiye uygun olmayan durumlar:
1.    Memede multisentrik (çok merkezli,yaygın) hastalık
2.    Mamografide memede yaygın mikrokalsifikasyonlar olması
3.    Memeye daha önce başka bir sebepten radyoterapi uygulanmış olması
4.    Hastanın tanı konduğunda erken dönemde hamile olması
5.    Ameliyatta tekrarlayan doku çıkarmalarına rağmen bir türlü tümörsüz alanın sağlanamaması

Ayrıca, tümör meme oranı uygun olmadığı zaman (tümörün büyük ve memenin küçük olduğu durumlar) ameliyat sonrası kalacak olan memenin görünümünün estetik olarak iyi olmayacak olması da bu ameliyatı yapmaya bir engel olarak sayılabilir.
Kayıt Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 05.09.2013