İntraoperatif Radyoterapi (Ameliyatta ışın tedavisi)

Meme kanseri ameliyatı esnasında ameliyathanede yapılan radyoterapi uygulamasına intraoperatif radyoterapi denmektedir. Yapılan tek doz radyoterapi uygulaması yine linear hızlandırıcı denilen aletler ile uygulanmaktadır, ancak bu linear hızlandırıcı hareket edebilen, sadece elektron enerjisi üreten, geleneksel linear hızlandırıcılar gibi personel açısındançok fazla koruma gerektirmeyen, güvenli taşınabilir bir cihazla ameliyathanede yapılmaktadır ve ameliyat sırasında cerrahi ekip, radyasyon onkoloğu ve medikal fizik uzmanı ile birlikte uygulanmaktadır. Böylelikle hasta açısından en büyük avantajı cerrahiden sonra yara iyileşmesi için bekleme, planlama ve her gün tedaviye gidip gelme zahmetinden kurtulmasıdır. Özetle ışın tedavisi de cerrahi sırasında bir defada tamamlanmış olur. Uygulama sırasında memedeki tümör çıkartıldıktan sonra cihazdaki özel aplikatör tümörlü bölgeye yerleştirilir gerekli ölçümleri takiben yüksek doz ışın sadece bu bölgeye verilirken sağlam dokular tamamen korunmuş olur. Ameliyat sırasında tek doz uygulama ya da farklı yöntemlerle tüm meme yerine sadece tümörlü bölgenin ışınlaması son yıllarda dünyada geçerlik kazanmış bir yöntemdir. Bununla birlikte tek doz uygulama her hasta için uygun değildir. Hangi hastaların bu yöntem için uygun olduğuna doğrudan meme kanseri ile uğraşan radyolog, radyasyon onkoloğu, cerrah, patolog ekip olarak birlikte karar verir. Hastanın yaşı, tümörün patoloijk özellikleri bu kararda rol oynayan faktörlerdir.
 
 
Kayıt Tarihi: 13.08.2014
Güncelleme Tarihi: 13.08.2014
Radilogica