Jinekomasti

Jinekomasti erkek memesinin çeşitli sebebler ile normalden fazla büyümesidir.

Meme dokusundaki büyüme en sık ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır.  Ergenlik esnasında erkek çocuklarda % 60-70 meme büyümesi oluşur, ama bu dikkat çekecek boyutlarda değildir. Genellikle 1-1,5 yıl arasında meme küçülerek normal büyüklüğüne döner. Bir kısım ergende ise beklenen küçülme olmaz ve erkek ergenler için kosmetik bir problem teşkil eder.

Erişkinlerde görülen jinekomastinin nedenleri ise sıklıkla kadınlık hormonu (östrojen) yükselmesi veya erkeklik hormonu (androjen)azalması şeklinde gelişen hormonal dengesizliklerdir. Alınan hormon ilaçları, hormonal orjinli tümörler, testis tümörleri ve gelişim bozuklukları karşılaşılan diğer jinekomasti nedenleridir. Alkolik erkeklerde de hormonal disfonksiyon ve eşlik eden obesiteye bağlı %20 jinekomasti olabilir. Bir çok jinekomasti durumunda da açıklayıcı bir nedenin bulunamadığı da olmaktadır (idiopatik jinekomasti).

Meme büyümesi (jinekomasti) ile başvuran hastalarda elle muayene ve gerek duyulursa mamografi ve/veya sonografi ile radyolojik incelemeler yapılır..Bu tetkiklerde ana fikir meme büyümesinin altında bulunabilecek bir tümöral durum olup olmadığının aydınlatılması, eğer tümöral durum yok ise meme büyümesine neden olan doku artışının cinsinin ortaya konmasıdır. Sadece memenin yağlı  doku artışının mı?, veya memenin süt veren parankim dokusunun artışının mı jinekomastinin altındaki sebeb olduğunun anlaşılması önemlidir. Sadece yağlı doku artışının ön planda olduğu durumlarda liposuction ile tedavi ön plana çıkarken, meme dokusunun artışının olduğu durumlarda meme dokusunun da alınması gerekmektedir.

 
Kayıt Tarihi: 09.02.2015
Güncelleme Tarihi: 10.02.2015
İstanbul OnkolojiRadiologica görüntüleme bina