Meme Kanserinde Akıllı İlaç Kullanımı (Hedefe Yönelik Tedavi Nedir?)

Günümüzde Meme Merkezlerine başvuran meme kanseri tanısı almış kadınların en başta gelen sorularından biri, akıllı ilaç tedavisi alıp alamayacakları yönündedir. Oysa akıllı ilaç olarak tariflenen ve sayıları giderek artan çalışmalara konu alan hedefli ilaç tedavileri özel şartlarda, uygun hastalara verilmektedir. Bilimsel alanda hedefli tedavi olarak anılan bu ilaç grubu  “Akıllı ilaçlar” olarak anılmaktadır.

Akıllı ilaçlar genelde antikor/anjigen ilişkisi içinde tümör üstündeki bir moleküle kitlenerek tümör hücresinin ölümüne sebep olmakta, kemoterapi gibi normal hücrelere zarar vermemekte ve yan etkileri çok daha az olmaktadır. 
 
Akıllı ilaç bir tercih meselesi değildir! Uygun olguda şartlar yerine getirildiğinde uygulanabilecek tedavi araçlarıdır. 
 

  
Kayıt Tarihi: 28.05.2018
Güncelleme Tarihi: 29.05.2018
Radilogica