Akıllı İlaç Uygulamalarında Bilinmesi Gerekenler

Akıllı ilaçlar, her hastada her şartta uygulanabilen ilaçlar değillerdir. Onkolog kontrolünde, hastanede uygulanması gereken ve olası yan etkileri nedeniyle kullanımı bitse bile takip gerektiren ilaçlardır. 
Tümör küçültücü amaçla kullanıldıklarında belli aralıklarla tedavi sırasında görüntüleme yöntemleriyle tümör üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir.
Akıllı ilaçların kullanım sınırları ve sağlık bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Geri ödeme koşulları ise SGK tarafından belirlenir. Bazı durumlarda sağlık bakanlığı tarafında ruhsatlandırılmış ve kullanımına izin verilen ilaçlar SGK tarafından karşılanmayabilir. Medikal onkologunuz inisiyatif kullanarak ve konsey kararı ile ilacı belirlenen sınırlar ve süreler içinde size önerebilir. Bu durumda ilaçların ödemesi özel sigortanız veya kendiniz tarafından karşılanmalıdır. 
Kayıt Tarihi: 28.05.2018
Güncelleme Tarihi: 29.05.2018
Radilogica