Radyoterapi (Işın tedavisi)

Meme bölgesine ve koltuk altına uygulanarak, cerrahi girişimden sonra kalma olasılığı olan kanser hücrelerinin öldürülmesini sağlamak, yenilemesini önlemek amacı ile yapılırMeme kanseri tanısı alıp memeden sadece tümörlü kısmın alındığı ve memenin bırakıldığı koruyucu cerrahidediğimiz uygulama yapılmış olguların hemen hemen tümü operasyondan sonra radyoterapiye ihtiyaç duyarlar. Radyoterapi kemoterapi uygulanacak olgularda tercihan kemoterapiden sonra, ek bir sistemik tedavi gerekmiyen ya da sadece hormon tedavisi uygulanacak olgularda ise cerrahiden sonra tercihan en az bir 3 hafta içerisinde başlar. Meme radyoterapisi için radyoterapi departmanına başvuran hastalardan önce 2-5 mm aralıklı kesitler ile planlama amaçlı bilgisayarlı tomografi kesitleri alınır daha sonra ışınlanacak meme, gerektiğinde lenfatik bölgeler ve bunun yanı sıra kalp, kalbin ana damarları, akciğerler, karşı meme gibi sağlam organlar belirlendikten sonra ışın almasını istediğimiz riskli bölgelere gerekli doz uygulanırken sağlam organlar korunacak şekilde planlama yapılır. Plan onaylandıktan sonra hasta, hastalığın durumuna göre değişen ve radyasyon onkolojisi hekimi tarafından belirlenen 5 ile 7 hafta sürecek radyoterapiye alınır. Özel durumlarda hipofraksiyone dediğimiz kısa süreli tedavi uygulanır. Bu tedavi ise yine 3 hafta sürer. Dışarıdan ışınlamada hasta haftanın her günü günde bir kez olmak üzere radyoterapiye girer. Hafta sonları tedaviye ara verilir..
 
Kayıt Tarihi: 12.12.2012
Güncelleme Tarihi: 13.08.2014
Radilogica