Meme Büyütme


Geçirilmiş gebelik, kilo alıp vermeya da yaş gibi çeşitli nedenlerle sarkmış memelerdeki fazla ve gevşek derinin alınarak meme ucunun yukarıda olması gereken yere taşındığı ve meme dokusunun yeniden şekillendirildiği cerrahi
işlemdir.

Memede belirgin sarkma ve deri fazlalığı varsa, cerrahi işlemler dışındaki yöntemler fayda sağlamayacaktır.
Memeler arasında asimetri olan hastalarda da dikleştirme ve/veya küçültme işlemi ile iyisonuçlar alınmaktadır.Genel anestezi altında meme başı ve/veya meme alt katlantısına uzanan bir cerrahi yaklaşımla fazla deri ve gerekirse meme dokusu çıkarılmakta, sarkmış dokular memenin üst yarısına doğru askılanmakta ve tesbit edilmektedir.Ameliyat dolgun ve diri gözüken doğal meme konisinin oluşturulmasına yöneliktir.
 
 
Kimi hastalarda meme dokusunun yetersizliğini gidermek ve meme üst yarısının dolgunluğunu artırmak amacıyla meme silikonları kullanılabilir. Küçük ve hafif sarkıklığı olan kişilerde, sadece meme protezi ile sorunu çözmek mümkündür.
 
Genel anestezi altında yapılan işlem, yaklaşık bir ile üç saat kadar sürmektedir. Ameliyat sonrası en az altı ile sekiz saat hastanede kalınması uygundur. Sosyal ortama dönüş, üç ile beş gün arasında mümkün olmaktadır. Ameliyat sonuçlarını değiştirecek fiziksel aktivitelerden yaklaşık dört ile sekiz hafta kadar kaçınılması istenir.Olası istenmeyen durumlar;enfeksiyon, kanama, duyu bozuklukları, minimal asimetri olarak sıralanabilir.
Kaynak:
  • kaynak1
  • kaynak 2
Kayıt Tarihi: 03.01.2013
Güncelleme Tarihi: 26.07.2013