Meme Rekonstrüksiyonu

MEME YENİDEN YAPILANDIRMASI (REKONSTRÜKSİYONU)
Meme kanseri nedeniyle alınan memenin yeniden yapılması ya da farklı nedenlerle oluşmuş meme dokusunun yetersizliğini gidermek amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür. Meme oluşturmak için kullanılan yöntemler ve uygulama zamanı değişiklik göstermektedir.
 
Bu ameliyatlarda hastanın kendi dokusu kullanılabildiği gibi, silikon protezler tek başına ya da hastanın dokusu ile birlikte kullanılmaktadır. Bazı durumlarda göğüs ön duvarındaki doku yetersizliğini gidermede, özel doku genişleticilerden yararlanılmaktadır.
 
 Bu ameliyatlar meme alınma ameliyatı (mastektomi) ile beraber yapıldığında, hastalar ameliyattan çıktığındayeni bir memeye sahip olmakta ve meme organının kaybının getireceği fiziksel ve psikolojik etkilenmelerden korunmaktadır. Bazı hastalarda, tedavinin seyrine göre daha ileriki dönemde meme yeniden oluşturulmaktadır.
 
Hastanın kendi dokusunun kullanıldığı yöntemlerde, karın ön duvarı ya da sırt bölgesinden yararlanılmaktadır. Karın ön alt duvarı dokusu, kan dolaşımını sağlayan kas dokusu ile birlikte ya da bu dokuyu besleyen ana damarlar üzerinde meme bölgesine taşınmaktadır. Hastanın kendi dokusu kullanıldığından, hacimli ve doğal yumuşak doku yapısında meme oluşturmak mümkündür.

Bu yöntemle, karın ön duvarında sarkıklığı olan hastalarda bir tür karın germe ve karın şekillendirmeside gerçekleşmektedir.Sırt kası ve üzerindeki yumuşak doku kullanılarak meme oluşturulabilir. Sırt bölgesindeki cilt altı yağ dokusu fazla ve meme boyutları sınırlı hastalarda, sadece sırt bölgesi kullanılabilirken, kimi zaman bu dokunun taşındığı meme bölgesini desteklemek için silikon meme protezlerinden yararlanılmaktadır.
 
Silikon protezle yapılan ameliyatların bazılarında, ilk seansta meme bölgesindeki yetersizlik, doku genişletici protezler kullanılarak bir kaç ay süren bir işlemle yeterli hale getirilmektedir. İkinci seansta, doku genişletici yerine kalıcı bir silikon protez yerleştirilmektedir. Bazı durumlarda dokuyu genişletmekte kullanılan protezler yerinde bırakılarak tek seansla meme oluşturulmaktadır.
 
Kullanılan yönteme, hastaya ve hekimin seçimine bağlı olarak, meme oluşturulması işlemi esnasında, karşı memede simetriyi sağlamak amacı ile ek girişim yapılabilir.
 
Ameliyatlar genel anestezi altında uygulanmakta, iki ile dört saat kadar sürmektedir. Bir ya da iki gece hastanede kalan hastaların, günlük hayata dönmesi yaklaşık bir haftayı bulmaktadır. Fiziksel aktivitelerden bir ay kadar uzak kalınması uygundur. Ameliyattan sonra doku beslenme bozukluğu, enfeksiyon, asimetri gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilmektedir.

 

Kayıt Tarihi: 09.01.2013
Güncelleme Tarihi: 16.05.2013