Yüksek Riskli Hasta

Bir kadının yaşam boyu kendi vücudunda meme kanseri ile tanışma ihtimali %12-13 olup, bu her kadın için aynı değildir.
Bazı özel duruma sahip kadınlarda meme kanserine yakalanma ihtimali daha yüksektir.

Bu kadınlar:
 
1- Soy geçmişinde (ailesinde) meme kanseri bulunan,
2- Genetik (ırsi) birtakım özel hastalıkları taşıyan,
3- Yapılmış eski meme biyopsilerinde özel bir takım patolojik durumlar tespit edilen
4- Meme kanseri nedeni ile tedavigören,
5- Göğüs bölgesine 10-30 yaşları arasında çeşitli hastalıklar nedeni ile radyoterapi (ışın tedavisi) almış bulunan kadınladır.
 
 
 
Kayıt Tarihi: 17.01.2013
Güncelleme Tarihi: 08.08.2014
İstanbul Onkoloji HastanesiRadiologica görüntüleme bina görsel