Meme Kanseri

Kanser hücrelerini öldürücü ilaçlarla yapılan tedavidir. Bu ilaçlar ağızdan veya damardan ...
Meme ameliyatı olmuş ve plastik rekonstrüksiyon yapılmamış kadınlar, beden görümlerini kor...
Günümüzde meme kanserinin tedavisinde, cerrahi girişimin birkaç farklı uygulaması vardır. ...
Bilimsel incelemelerde ; hormonal etkiler, çevre kirliliği, virüsler, genetik ( BRCA geni ...
Günümüzde Meme Merkezlerine başvuran meme kanseri tanısı almış kadınların en başta gelen s...
Meme kanseri ameliyatı esnasında ameliyathanede yapılan radyoterapi uygulamasına intraoper...
Radilogica