Meme Kanseri

Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt b...
Menapozdan sonra uzun süreli (beş yıldan fazla) hormon kullanımının meme kanserine yakalan...
Meme kanserinin bir özelliği de, görülme sıklığının artıyor olmasıdır. Kırk yıl önce 1960 ...
Kanser, memede zaman içinde büyür. Erken safhada herhangi bir belirti vermezken daha sonra...
Son yıllarda meme kanseri tedavisinde oldukça önemli gelişmeler olmuştur. Bir çok tedavi o...
Tıp henüz meme kanserini önleyebilecek bir yaşam tarzı, ilaç veya aşı bilmemektedir. Bunun...
FujiRadilogicaistanbul onkoloji