Meme Kanseri

Mamografi, memenin röntgen filminin çekilerek, kanserin erken dönemde saptanmasına sağlaya...
Meme ameliyatı olmuş ve plastik rekonstrüksiyon yapılmamış kadınlar, beden görümlerini kor...
Günümüzde Meme Merkezlerine başvuran meme kanseri tanısı almış kadınların en başta gelen s...
Meme kanseri ameliyatı esnasında ameliyathanede yapılan radyoterapi uygulamasına intraoper...
Bazı özellikleri taşıyan kadınlarda, meme kanserinin daha sık görüldüğünü biliyoruz. Bu öz...
Radilogica