Meme Kanseri

Meme kanseri ameliyatı esnasında ameliyathanede yapılan radyoterapi uygulamasına intraoper...
Günümüzde Meme Merkezlerine başvuran meme kanseri tanısı almış kadınların en başta gelen s...
Kanser, memede zaman içinde büyür. Erken safhada herhangi bir belirti vermezken daha sonra...
Menapozdan sonra uzun süreli (beş yıldan fazla) hormon kullanımının meme kanserine yakalan...
Memede bir kitle tespit edilince bunun kanser mi, yoksa başka bir hastalık mı olduğu araşt...
Psikolojik destek alan hastanın, hastalığa ve mevcut duruma uyumu daha kolay olur.
Radilogica