Meme Kanseri

Bazı meme kanseri hücreleri, içerdikleri hormon reseptörleri (algılayıcıları) aracılığı il...
Tıp henüz meme kanserini önleyebilecek bir yaşam tarzı, ilaç veya aşı bilmemektedir. Bunun...
Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt b...
Yeni ASCO (American Society of Clinical Oncology-Ameikan Klinik Onkoloji Derneği) prensipl...
Psikolojik destek alan hastanın, hastalığa ve mevcut duruma uyumu daha kolay olur.
1. Trastuzumab HER2 almacının hücre dışında kalan kısmını bağlanmak üzere geliştirilmiş b...
Radilogica