Meme Görüntüleme

Silikon implantı bulunanlarda mamografiye mani bir durum mevcut değildir. Mamografi çekili...
Mammografi çekimi için hiçbir ön hazırlığa gerek yoktur. Mamografi çekilirken meme, iki ta...
MR cihazlarında, özel meme coilleri (antenleri) kullanılarak memenin MR incelemesinin yapı...
BİRADS ? BreastİmagingReportingAnd Data Systems? olarak ifade edilen meme raporlaması ve d...
Aynı akiğer tomografisinin normal akciğer grafisine olan üstünlüğü gibi iki boyutlu grafi...