Meme Görüntüleme

Silikon implantı bulunanlarda mamografiye mani bir durum mevcut değildir. Mamografi çekili...
Mammografi çekimi için hiçbir ön hazırlığa gerek yoktur. Mamografi çekilirken meme, iki ta...
Aynı akiğer tomografisinin normal akciğer grafisine olan üstünlüğü gibi iki boyutlu grafi...
Çok az miktarda X ışını verilerek özel cihazlarla çekilen meme filmine mamografi denmekted...
BİRADS ? BreastİmagingReportingAnd Data Systems? olarak ifade edilen meme raporlaması ve d...
Hanımların mamografideki korkularından biri olan sıkıştırma işlemi öyle çok can yakacak dü...