Meme Görüntüleme

Kistler içi sıvı materyal dolu, memenin iyi huylu tümörleridir. Kötüye (kansere) dönüşmezl...
Çok az miktarda X ışını verilerek özel cihazlarla çekilen meme filmine mamografi denmekted...
Silikon implantı bulunanlarda mamografiye mani bir durum mevcut değildir. Mamografi çekili...
Dijital 2 boyutlu bir mamografi çekilirken alınan radyasyon dozu ile, 3 boyutlu tomosentez...
Aynı akiğer tomografisinin normal akciğer grafisine olan üstünlüğü gibi iki boyutlu grafi...
Hormon tedavisi, mammografik incelemede de bazı değişikliklere yol açar. Östrojen hormonu ...