Yüksek Riskli Hastalar

Yüksek Riskli Hasta İstanbul 2010 Konsensusu
Hücrelerin bölünmelerini ve çoğalmalarını sağlayan genler hasar gördükleri için hücreler k...
Hastanın birinci derece akrabasında meme kanseri tespit edilen yaşın 10 yıl öncesinde mamo...
Hastanın çeşitli metotlar ile riski hesaplanır. Bu hesaplanan riske görenormal riskteki ka...
Daha hızlı büyüme eğilimindedir.
Bir kadının yaşam boyu kendi vücudunda meme kanseri ile tanışma ihtimali %12-13 olup, bu h...