Yüksek Riskli Hastalar

BRCA gen mutasyonları taşıyanların %85?inde meme veya yumurtalık kanseri ortaya çıkar. Kal...
Daha hızlı büyüme eğilimindedir.
Hücrelerin bölünmelerini ve çoğalmalarını sağlayan genler hasar gördükleri için hücreler k...
Yüksek Riskli Hasta İstanbul 2010 Konsensusu
Hastanın çeşitli metotlar ile riski hesaplanır. Bu hesaplanan riske görenormal riskteki ka...
Hastanın birinci derece akrabasında meme kanseri tespit edilen yaşın 10 yıl öncesinde mamo...
İstanbul Onkoloji HastanesiRadiologica görüntüleme bina görsel