Yüksek Riskli Hastalar

Hücrelerin bölünmelerini ve çoğalmalarını sağlayan genler hasar gördükleri için hücreler k...
Hastanın çeşitli metotlar ile riski hesaplanır. Bu hesaplanan riske görenormal riskteki ka...
Yüksek Riskli Hasta İstanbul 2010 Konsensusu
Daha hızlı büyüme eğilimindedir.
BRCA gen mutasyonları taşıyanların %85?inde meme veya yumurtalık kanseri ortaya çıkar. Kal...
Bir kadının yaşam boyu kendi vücudunda meme kanseri ile tanışma ihtimali %12-13 olup, bu h...
Facebookİstanbul Onkoloji Hastanesi