Yüksek Riskli Hastalar

BRCA gen mutasyonları taşıyanların %85?inde meme veya yumurtalık kanseri ortaya çıkar. Kal...
Hücrelerin bölünmelerini ve çoğalmalarını sağlayan genler hasar gördükleri için hücreler k...
Hastanın birinci derece akrabasında meme kanseri tespit edilen yaşın 10 yıl öncesinde mamo...
Yüksek Riskli Hasta İstanbul 2010 Konsensusu
Hastanın çeşitli metotlar ile riski hesaplanır. Bu hesaplanan riske görenormal riskteki ka...
Daha hızlı büyüme eğilimindedir.
İstanbul Onkoloji HastanesiRadiologica görüntüleme bina görsel