Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı olarak çoğalmaları ve vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine kişi hayatını tehdit etmesine meme kanseri denir.
istanbul onkoloji hastanesi logo4Radiologica Web
Radiologica görüntüleme merkezi bina
Son Cevaplanan Soru :
Merhaba hocam 50y kadin hasta. Ultrason raporunda= Sol meme saat 3 hizasinda 4x6 mm boyutlarinda duktus ile devamliligi izlenen icerisinde yogun icerikle uyumlu RDUS incelemesinde vaskülarizasyon göstermeyen ekojen görünüm izlenen hipoekoik kist mevcuttur. BIRADS skoru:2 Biyopsi gerekir mi yok ...