Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı olarak çoğalmaları ve vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine kişi hayatını tehdit etmesine meme kanseri denir.
istanbul onkoloji hastanesi logo4Radiologica Web
Radiologica görüntüleme merkezi bina
Son Cevaplanan Soru :
Hocam iyi günler her iki memede subarwolar alanda ılımlı duktal ektaziler mevcuttur her iki meme periareolar alanda birkaç adet basit mikrokist izlenmiştir.Sağ meme saat 2 hizası areola kenarında 10×5.5 mm boyutunda septalı komplike kist izlenmiştir.Bilateral aksillalarda hilusu korunmuş lenf nodlar ...