Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı olarak çoğalmaları ve vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine kişi hayatını tehdit etmesine meme kanseri denir.
istanbul onkoloji hastanesi logo4Radiologica Web
Son Cevaplanan Soru :
BİLATERAL MAMOGRAFİ Her iki memenin kraniokaudal ve mediolateral oblik pozisyonlarda elde edilen grafilerinde ; Her iki meme dokusu kısmen yağlı doku ile replase olup, kalan meme parankimi fibrokistik özellik göstermektedir. Her iki memede malignite yönünden şüpheli mikrokalsifikasyon kümesi, spikül ...